středa 21. září 2016

Paris - Bor a revize starých projektů

Venku je konečně dýchatelno, a tak místo tréninku na liště razím po práci ven na Bor. Na kopci hlásí teploměr v autě jedinečnou podmínku, a tak spěchám pod nový projekt s pracovním názvem Programix. Rozlezu se na novinkách Capleton a Pistole 7A+ a Capleton 7B+ Flash. Přesunu se na impozantní hranu a po zkrokování druhým pokusem přelézám, klasu odhaduji na 7C+. Díky Kogutovi za dopad.


Programix 7C+

Je opravdu exkluzivně, a tak se rozhoduji pro revizi starého projektu Merkin SD s odhadovanou klasou 8B+. Nejprve je potřeba zopakovat kroky varianty ze stoje, což je samostatně 8A+/B. Při nálezech koukám po malé dírce ve stěně, kterou jsem kdysi označil za nepoužitelnou, ale dneska je tomu jinak a nová beta je na světě. Vyzkouším ještě kroky ze sedu, což jsou 3 kroky cca za 7C. Dávám ostré pokusy a pátým pokusem se mi daří celou linii přelézt. Nyní vidím variantu ze stoje cca 8A a ze sedu 8A+/B.


Merkin SD 8A+/B

Omluvte kvalitu videí, musím si pořídit nový stativ, ale představu to snad  dává. Dále volím Kouzelnou Flétnu. Po cestě ke Flétně mě zaujme suchý projekt na 3D Objektu, jeden z nejstarších projektů na Boru. Jedná se o přidání low startu do existujícího boulderu 3D Objekt za 7C. Tady si vždy vymyslím nějakou betu, o které si myslím, že bude fungovat, ale zafunguje až čistá síla a záběr bicáků. Po hodince se mi daří přidat do nástupového chytu vyšší verze a přelez si už pohlídám, mám radost - po asi 8letech je projekt "done".  Klasa lehkých 8B

3D Objekt low

Finally the air is breathable outdoors so instead of training I decide to go to Bor after work. The conditions are ideal so I hurry to a new project Programix. As a warm up I climb Capleton a Pistole 7A+ and Capleton 7B+ Flash. Then I move under an impressive edge and after trying the moves I finish it in two attempts, grade being 7C+ or so.

The climbing weather is really wonderful, so I decide to revisit an old project, Merkin SD, a supposed 8B+. First I need to practice the moves of the standing version with grade 8A+/B. I spot a small cavity in the wall which I had labelled useless during my past attempts but today it's different and I make up a new beta. I also try the moves form the sittting position - in total there are three of them, about 7C. After that I start with the serious attempts and at the fifth attempts I climb the whole line. I would say the grades are 8A for the standing version and 8A+/B for the sitting version.

Please excuse the poor quality of the videos - I need a new stand, but I hope that at least they give you an idea. On my way to Kouzelná Flétna, my next choice, I notice a dry project on 3D objekt, one of the oldest projects at Bor - adding a low start to an existing boulder 3D Objekt 7C. I always find a new beta which I think will work but the only thing that works is pure power and biceps work. After an hour I manage to get over the first hold and I don't hesitate anymore. I'm super happy that the project is done after 8 years of effort. The grade is an easy 8B+ maybe?

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Vidím, že jsme sledovali stejný plán, který jsem jen o půl hodiny později . Merkin SD lze provést jednodušší metodu pomocí sání na levé straně namísto díry a podchwytu , jde ještě o kousek dál levou rukou a potom s jeho pravou rukou połogiego kantunastępnie změnit majitele na hraně , že cesta je pravděpodobně 8a .