pondělí 4. července 2016

Sloupské naděje

O víkendu s Kačkou razíme směr Morava a po cestě tam i zpět dáváme zastávku ve Sloupu. V sobotu je vedro a sektor starých skal je hodně mokrý, to mě zavane do Mikrologa 8B+. Jedná se o lezení s ultra kozou a přes mikro "cecek", nikdy jsem chyty ani staticky neudržel, ale dnešní specifická vlhkost mi dává naději, daří se zvládnout všechny kroky, ale než začnu se seriózním pokusováním, kůže je pryč a s ní i moje šance.

Mikrolog 8B+

V pondělí se vracíme a opět se zastavujeme ve Sloupu, vlivem chladnějšího počasí jsou Staré skály hezky suché. Po rozlezu asi opakuju Mikrologa, ale bez té správné vlhkosti se za cecík ani nepověsím. Na druhou stranu se můžu posunout více do jeskyně a vyzkoušet prodloužení Kouzelného Lektvaru - Síla je Kouzlo 8B+. Po květnové povodni je boulder dost zašlemený, dlouho taky trvá než si trochu zautomatizuji kroky, pár dobrých nálezů mám, ale to už je kouzelná síla spíš na odchodu.


Síla je Kouzlo 8B+

Kras mě zase po dlouhé době bavil, asi jediná oblast kde je tak nějak dobře i v létě, takže zase brzy...

At weekend Kačka and me head for Moravia and on our way there and back we stop at Sloup. On Saturday it's hot and the Staré skály sector is all moist, which leads me to Mikrolog 8B+, a climb where I haven't ever managed to keep the holds, but today's conditions give me hope, I successfully get over all the moves but before I start serious attempts, I loose the skin and together with it I loose all my chances, too.

On Monday we are coming back and make another visit to Sloup. The rocks are dry due to the cold weather. After the warm up I go for Mikrolog again but without the moisture I can't keep hanging on the hold. On the other hand, I can move further into the cave and try a prolonged version of Kouzelný lektvar – Síla je Kouzlo 8B+. After the flood in May the boulder is pretty slimy and it takes lots of time until I practice the moves, I find some good strategies but I already lack the power.

After a long time I really enjoyed Kras, it is probably the only area which is good even in summer, so I'll come back soon.

Žádné komentáře: