pondělí 23. května 2016

SP Innsbruck - 6.místo!

Ještě jsem ani nevybalil věci z Indie a ve čtvrtek už jedeme na další Svěťák, a to do krásného prostředí Tyrolských hor, do Innsbrucku. Po menších komplikacích s registrací se celá reprezentace schází večer v kempu. Panuje dobrá a bojovná nálada. 

Na rozlezovce před kvalifikací se necítím příliš dobře a přisuzuji to náročnému cestování v posledních dnech. I když to na rozlezovce není to pravé, během kvalifikačního kola se cítím dobře. Bouldery mi sedí a daří se mi přelézt 4 bouldry na 6 pokusů, což mi nakonec vynese parádní 3. místo ve skupině a pohodový postup do semifinále. Kvalifikace to byla zajímavá, vypadla spousta favoritů, naše skupina byla dobře trefená, ale ve druhé skupině bylo zapotřebí na postup všech 5 topů a ty vylézt do 10 pokusů. Z ostatních členů reprezentace se daří především Petře Růžičkové, která končí pár pokusů od semifinále, celkově 29. místo. Domča Dupalová 53. místo, Karin Bílková 59. místo, Danča Kotrbová 67. místo, Olin Klapal 85. místo a Štěpán 95.místo (žen celkem 68 a chlapů 108 startujících).

 Kvalda 1 #katkamatejickova

 Kvalda 2 #katkamatejickova

 Kvalda 3 #katkamatejickova

 Kvalda 4 #katkamatejickova

 Kvalda 5 #katkamatejickova

Před semifinále se cítím lépe než před kvaldou, na rozlezovce zase Japončíci poskakují jako opice, všichní strašně silní, ale jedu si svoje. První boulder kolmáč, těžké nahození nohy a závěrečný skok do topu, dávám prvním pokusem. Dvojka jsou malé jebky a těžký náskok do obliny u topu, padám ve skoku a protrhnu si prst. Trojka je silovka po strukturách, krásně mi sedne a prvním pokusem jsem nahoře. Čtyřka v převisu, úvodní skok a pak těžké lezení, na správnou betu přijdu až posledním pokusem a už není síla ani čas boulder dolézt. Celkově 2t2p a 4b4p a úžasné 4. místo, další finále je doma!

Semi 1 #lukasbiba

Semi 2 #lukasbiba

Semi 3 #lukasbiba

Semi 4 #lukasbiba

Záznam ze semifinále

Odpoledne odpočinek v kempu, ledová sprcha, masáž od Kačky, cítím se dobře. Finále začíná až večer, hala se zaplní, atmosféra je skvělá, a to především když leze domácí Anna Stohr. První boulder vede v převisu, než se ze struktur vymotám, dojdou síly a končím pod zónou, jsem hotovej. Ve dvojce se mi nepodaří pořádně ustát nástupový stup, ze kterého se odráží ke skoku. Trojka je o mikro lištách a tady cítím, že nemám šanci přes mikra přejít dál. V poslední čtyřce těžký náskok na začátku a pro mě taky nula bodů. Celkem asi můj nejhorší zápis všech dob: 0t0b, klesám tedy ze čtvrté pozice na šestou, ale radost mmi to moc nezkazí, finále jsem si sice moc lezecky neužil, ale být členem finále je vždy ohromný zážitek! Vyhrává suverénním způsobem Jogwon Chon. 

Nástup na finále #katkamatejickova

Finále 1 #lukasbiba

Finále 2 #lukasbiba

Finále 3 #lukasbiba

Finále 4 #lukasbiba

Záznam z finále

O půl dvanácté startujeme auto a vyrážíme domů. Po cestě docházím k zajímavé statistice, za loňský a letošní rok:

 Světáky Evropa - 2.,2.,6.                       Svěťáky svět - 27.,16., 20.,19.,

Asi je to tím, že mi sedí evropské profily, charakter boulderů, nebo že mám u sebe Kačku a cítím se ve větší pohodě, evropské klima, náhoda...? Rozhodně je potřeba to prolomit, prvním pokusem bude za tři týdny Vail, tak držte palce!


I haven't unpacked the stuff from India yet and I'm already leaving for the next World Cup, this time in the beautiful Tyrol Mountains in Innsbruck. After some minor complications with registration the whole representation team meets in the camp in the evening. The mood is good and competitive.

I don't feel very good during the warm up before the qualification, probably because I have been travelling a lot last few days. Even though the warm up is not so great, during qualification I get better. The boulders suit me and I manage to climb 4 of them at 6 attempts, which earns me cool 3rd place in the group and an easy ticket to the semifinal. The qualification was really interesting as lots of favorites didn't make it to the semifinal. My group was well chosen, in the second one it was necessary to get all five tops and finish them in 10 attempts or less. Among other members of our representation Petra Růžičková is the most successful – she ends up on 29th place, only few attempts away from the semifinal. Domča Dupalová 53rd place, Karin Bílková 59th place, Danča Kotrbová 67th place, Olin Klapal 85th place and Štěpán 95th place (68 women and 108 men competed).

Before the semifinal I feel better than before the qualification. During the warm up there are some Japanese guys who jump like monkeys, all of them are super strong, but I do my best, too. The first boulder is vertical, with a hard leg move and jump into top – I climb it at the first attempt. The second one consists of many little crimps and an awful jump from which I fall and tear the skin on my finger. Number three needs lots of power and I really enjoy itI need just one attempt to climb it. Number four is in an overhang, with a jump at the beginning. I find the good beta at the very last attempt and then I lack time and power to finish it. In total: 2t2p and 4b4p and a wonderful 4th place, another final for me!

In the afternoon I have a rest in the camp and after a cold shower and Kačka's massage I feel good. The final starts in the evening, the hall is full of people, the atmosphere is amazing, especially during Anna Stohr's climbing. The first boulder is in an overhang and before I find a way to the zone I'm too exhausted to reach it. In the second boulder I can't keep myself on the foothold at the beginning, from which I need to jump. Number three is a series of micro ledges I cannot get over and the last one has a hard first move – so nothing for me either. I have the worst score of all times: 0t0b, so instead of the fourth place I end up sixth, but I'm not too upset about it - even though I didn't enjoy the final much, it was an awesome experience just to get there! The winner without any competition is Jogwon Chon. 

At half past eleven we start the car and head for home. During the journey I make an interesting statistics about the last and current year:

 World Cups in Europe: 2.,2.,6.                       World Cups in the rest of the World - 27.,16., 20.,19.,

Maybe the European profiles and the character of boulders suit me better? Or is it having Kačka with me and thus feeling more comfortable? The European Climate? Coincidence? I definitely need to break this – I will make my first attempt in Vail in three weeks, so keep your fingers crossed!

Žádné komentáře: