úterý 15. září 2015

Den šampionů a zase Bor

Sobotu trávím na Seči na Dnu Šampionů, akce pro zaměstnance automobilových společností, kteří si můžou vyzkoušet nejen lezení, ale i další sportovní aktivity, u každé aktivity je jeden ambasador např. Panenka u fotbalu, Korbel u ping pongu...já tedy u lezecké stěny.

Den Šampionů Seč

V neděli s Kačkou razím na Bor udělat revizi pár projektům. Není extra podmínka, ale Bor je Bor. Rozlézám se na Ádr Fitnesu a Kačka mezitím přelézá rest z minule za 6A. Pak šlapeme k Pokémonovi, kde oprašuju starý projekt za mikrolišty. I když je dneska poměrně teplo, tak se mně daří kroky nastínit, klasa tak 8A+? No žádná krása, malý mrchy a žádný nohy, navíc často mokré…

Třídička Odpadu 6A

Dál jdeme k Monstru. Kačka pěkně krokuje Vlčí Kožich 6B a já se pomalu prokousávám projektem na Turbanovi – Shortcat doprava. Zajímavý technicko-silový pohyby po oblinkách s těžkým krokem na závěr. Přicházím tomu na chuť a po necelé hodince jsem nahoře – Short Attack 8A. Dík Štěpánovi za další impulz na Boru.

Short Attack 8A

Short Attack 8A

I spent Saturday at Seč at the Champions' Day, an event for employees of automotive companies, who can try not only clibming but also other sports activities. There was one ambassador for each activity, e.g. Panenka for football, Korbel for table tennis..and me for the climbing wall. 

On Sunday, me and Kačka went to revise some projects at Bor. The conditions are excellent but Bor is Bor. I warm up in Ádr Fitnes, then continue to Pokémon, where I brush up on an old micro-crimps project. Although it's quite warm today, I manage to outline the steps, the class maybe 8A+? Well, nothing beautiful, small buggers and no legs, moreover often moist... 


We go on to Monstrum. I slowly work my way through Turban - Shortcut to the right. Interesting technical-power movements on curves with a difficult step at the end. I start liking it and after less than an hour I am on the top - Short Attack 8A. Thanks to Štěpán for another hint at Bor.

Žádné komentáře: