čtvrtek 14. srpna 2014

The Trip

25 dní na cestách, ujeto přes 4000 km, vylezeno velké množství boulderů, nasbíráno ještě větší množství zážitků, takový jsme s Kačkou měli letní dobrodružství. První dva dny jsme strávili v Česku, podařilo se přelézt Lebku se Skříženými Hnáty 8A+ na Tisé Skále a Srdečné Obětí 8A/A+ v Loučovicích.
Lebka 8A+

Srdečné Obětí 8A/A+

Po cestě jsme navštívili zámek Hluboká nad Vltavou. 

Hluboká nad Vltavou

Poté se přesouváme do Magic Woodu, který později přejmenováváme na Rain Wood. Zde trávíme 7 dní v příjemné společnosti kluků z ON/OFF productions. Deštivé počasí mě nahnalo do Never Ending Story 8B+, které se mi po třech dnech obléhání daří přelézt, prvním pokusem dne. Video zachytili kluci z ON/OFF productions. Dále přidávám Ungelichte Geschichte 1 8A+, Jacks Broken Heart 8A+, Elekctroboogie 8A, One Summer In Paradise 8A+/B. Nalezu ještě do Mystic Stylez, kroky šly celkem rychle, více času jsem tomu však nevěnoval, protože jsem stále čekal až vyschnou bouldery jako Riverbed, New Base Line...nevyschly. Kačka se také činila a přelézá Warm Up 6A a dále bezejmenné 6A, 5A a 4C. 

 Magic Wood

 Never Ending Story 8B+

Never Ending Story 8B+

 Electroboogie 8A

 Kačka v 6A

 Shooting by ON/OFF productions

Jacks Broken Heart 8A+

One Summer In Paradise 8A+/B

Počasí nás vyhání z Magicu a přejíždíme do Chironica, zde jsme 2 dny. Já se zaměřím na boulder Boogalagga 8B, který druhý den brzy ráno pouští. Poté si ještě zaběhnu na vysoký Confession of Scrap 7C Artist, který pouští na pár pokusů. Kačka dává Blog Generation 6A.

Boogalagga 8B

Následujících 5 dní strávíme v Itálii, navštívíme města Pisu a Řím, koupeme se v moři a zažíváme adrenalin v Gardalandu.

Colloseum v Římě

Počasí se trochu lepší, vracíme se zpátky do Švýcarska, tentokrát do vysoko položeného Sustenpassu. Sustenpass jsme si hned zalíbili, krásná příroda, panoramata, horské slunce a hlavně - krásný kameny. Počasí nám dovoluje celkem 4 lezecké dny během nichž se mi daří přelézt celkem 8 boulderů za 8A a výš. Největší radost mně udělali krásný Kein Schneehansen 8B a Fred´s 8A Flash. Dále se mi daří přelézt Reykyavik low 8B, Red Snapper 8A+, Traumaland 8A, Le Reve De Faire 8A+, My Axis 8A a Kill Your Idols 8A. V merku jsem měl ještě nejtěžší boulder oblasti Gepresse Hasse 8B+, který přidá pár kroků do Kein Schneehansen, bouhužel jsou úvodní chyty během našeho pobytu stále vlhké. Kačka se tu taky pěkně rozlézá a do deníčku si připisuje 2x 6B a 6A+.

 Sustenpass

 Sustenpass

 Red Snapper 8A+

 Nezdolaný Sputnik 8B

Kačka v 6B

Reykyavik Low 8B

Kein Schneehansen 8B

Ze Sustenpassu se zastavujeme v Magic Woodu, opět se nám však akorát potvrzuje to, že je to spíše Rain Wood, proběhnu Dinos don´t Dyno 7B Flash, Kačka odpytlí 6A+ a valíme k Vídni do oblasti Hirschwande. 
 
 Kačka 6A+ v MG

Celou cestu prší, na místě také i ráno se probouzíme do deště. Trochu nechápeme, že kameny jsou i celkem suché a lezeme. Mě se daří vylézt HOuse Of Pain 8A/A+ a po pár pokusech i prodloužení s odlišným výlezem Leiwand za 8B. Kačka kousek vedle přelézá 6A.

Leiwand 8B

Leiwand 8B

Druhý a zároveň náš poslední den tripu strávíme v oblasti Merkenstein, které ukrývá lezení především po ostrých lištách a dírkách. Vyhlížím si Sidewinnder 8A a Totem 8A, obě dávám, Totem dokonce hned na Flash.

Totem 8A Flash

Tímto náš trip končí, díky Kačce za podporu a spotting a příště prosíme lepší počasí. V následujících dnech proběhne nějakýten trénink a opět vyrazíme do světa, tentokrát do Mnichova na MS!

Deníček s komenty k jednotlivým boulderům na www.lezec.cz a 8a.nu
25 days on the road, more than 4000 km, a lot of boulders climbed, even more experiences collected, this was my and Kačka's summer adventure. We spent the first two days in Czechia, I managed to climb Lebka se zkříženými hnáty 8A+ at Tisá Skála and Srdečné objetí A8/A+ in Loučovice.

Then we moved on to Magic Wood, which we later renamed to Rain Wood. We spent 7 days there in pleasant company of guys from ON/OFF productions. The rainy weather made me go to Never Ending Story 8B+, which I manage to climb after three days. The video was shot by them. I also add Ungelichte Geschichte 1 8A+, Jacks Broken Heart 8A+, Elekctroboogie 8A, One Summer In Paradise 8A+/B. I also started Mystic Stylez but didn't give it much time as I was waiting if boulders like Riverbed, New Base Line, etc. dry off. They did not.

The weather made us go to Chironico for 2 days. I focus on Boogalagga 8B and make it the second day early in the morning. Then I also go for Confession of Scrap 7C Artist, which I make a after  a few attempts.

We spent the following 5 days in Italy, visiting Pisa and Roma, swimming in the sea and having some adrenaline in Gardaland.

The weather improved a bit, so we went back to Switzerland, this time to high-altitutude Sustenpass. We liked it immediately, nice landscape, panoramas, winter sun and, most importantly - nice boulders. The weather lets us do 4 routes, where I climb 8 boulders 8A nad higher. I was most happy about beautiful Kein Schneehansen 8B and Fred´s 8A Flash. I also climbed over Reykyavik low 8B, Red Snapper 8A+, Traumaland 8A, Le Reve De Faire 8A+, My Axis 8A and Kill Your Idols 8A. I also hoped to climb the most difficult one in the area, Gepresse Hasse 8B+, which adds a few steps to Kein Schneehansen, but the initial hold were moist all the time we were there.


We stop at Magic Wood, again rather Rain Wood, I run through Dinos don´t Dyno 7B Flash, and weare off to the Hirschwande area. The rocks are quite dry despite the rain, so we climb.
I manage House Of Pain 8A/A+ and after a few attempts also its extension Leiwand 8B.

We spent the last day of out trip in the Merkenstein are, which offers mainly climbing on sharp crimps and holes. I make Sidewinnder 8A and Totem 8A (Flash).

So that was the end of our trip, thanks to Kačka for support and spotting and for the next time bettwer weather please. In the following days there will be some training and then we hit the road again, this time to World Championship in Munich.

Diary to the boulders is at www.lezec.cz and 8a.nu.

 

Žádné komentáře: