sobota 16. srpna 2014

Oldříš

Po cestě na trénink ke Chváličovi a následnou Štěpánovu "hen party" jsem se zastavil omrknout projekt na Oldříši, který jsme zkoušeli už kdysi před 7 lety. Jedná se o krutou jednokrokovku okolo 8A+/B, zkouším několik programů, ale žádný nepřináší přelez jenom naději. Dál zkouším ještě projekt z lišty doprava na hranu, který po půl hodinky práce se daří přelez - Neandrtálec 7C+.

Oldříšský převisOn the way to training at Chválič's and the subsequent Štěpán's "hen party" I stopped to have a look at a project at Oldříš, which we tried some 7 years ago. It is a cool one-step thing around 8A+/B, I try several programs but none of them brings a climb over, only hope. I also try a project from the crimp to the right to the edge, which I climb over after half an hour of work - Neandrtálec 7C+.

Žádné komentáře: