sobota 11. ledna 2014

Panská Skála

Na Panské Skále to poslední dobu žilo a tak i já vyrážím s KAčkou směrem k Humpolci. Po cestě se zastavujeme omrknout osamocený Čertův kámen asi 20 km severně od Humpolce. Na pohled pěkná skála, lezecky asi žádná sláva a tak pokračujeme.

Čertův Kámen

Dorážíme na Panskou. Rozlez u High Ballu na novinkách od Štěpána - Vyhřezlá Plotýnka 7B a Tripikata 7C, obě dávám druhým pokusem. Kačka dává jedno 5A a dva bouldery nalevo.

Tripitaka 7C 

Chyt není..Kačka má moc síly

Přesouvám se pod Anfang Einer Legende 8A. Tady buší kluk z Brna v Legendě (na jména jsem hrozně hloupej), já vyzkouším kroky, dvakrát spadnu na začátku vlivem chyby, třetím pokusem je to doma. Původně 8A+, vidím to na lehké 8A, ale 8A asi pořád jo, na konci je úvodní krok a následná směna znát...

Anfang Einer Legende 8A

Pokračujeme na 6A pod High Ballem, Kačka zkouší, ale boulder vítězí. Já si mezitím vyhlížím novou linku naproti, těžkej start, pár madel a těžký krok za patu na hraně stropu, nakonec malý jeby s natečeným. Hranu se mi daří přelézt téměř pokaždé, ale konečný jebky mi dávají stopku. Nakonec to řeší koleno. BOulder, co mě hodně bavil - Guru 8A+.

 Kačka v 6A

Guru 8A+

Pokračujeme dolů pod Vejce, Kačka pokouší 6B a já projekt středem stropu s mohutným skokem do madla. Poté, co se otrkám už dolítávám těsně pod madlo, jednou ho i pocítím, ale síly už dnes moc není a tak nechávám projekt projektem..Název projektu Sandokan s klasou okolo 8A. Problém je, že nohy jsou poměrně dole a nedá se moc odrazit, takže možná delší lidi to uvidí jinak.

Na ukázku...Sandokan 8A??


There has been pretty much going on at Panska Skala lately, so me and Kačka are heading to Humpolec. On the way we stop to check out the lone Certuv kamen (Devil's stone) some 20 km north of Humpolec. At first sight a nice rock, climbing-wise nothing extraordinary, so we continue. 

We arrive at Panska. Warm-up near High Ball on Štěpán's new stuff – Vyhrezla plotynka 7B adn Tripikata 7C, I send both of them on the 2nd attempt. Kačka sends one 5A and two boulders on the left.

I move under Anfang Einer Legende 8A, try the steps, fall twice at the beginning because of a mistake but it's mine on the third attempt. Originally 8A+, I see it as an easy 8A but probably still 8A, at the end you can feel the initial step and the subsequent change.

We move on to 6A under High Ball, Kačka tries hard but does not defeat the boulder. In the meantime, I'm checking a new line on the opposite side, a hard beginning, a few handles and a difficult step on heel on the edge of the ceiling. I can get over the edge almost every time but the shit at the end gives me a stop sign. In the end the knee solves it. A boulder I really enjoyed: Gutu 8A+.

We go down under Vejce, Kačka tries a 6B and I try a project through the centre of the ceiling with a huge jump to the handle – I make it almost there but I have not much strength left today, so I let it be. The project name is Sandokan and class around 8A. The problem is that the legs are relatively down and it's not possible to bounce too much, so maybe other people will judge it differently.

Žádné komentáře: