sobota 4. ledna 2014

Asgard 8B

Včera razím do Brna a po cestě se zastavuji v Krasu. Mám vyhlídnutý spojení Automatixe 8A+ a Idefixe 8A+ ve Sloupu. Bohužel vody je pořád dost a lze zkoušet pouze napojení do Idefixe a kroky z Idefixe. Přejíždím na Secret spot, vyzkoušet projekt Zeta Reticulli SD. V prvním nálezu se se mnou odporoučí k zemi dobrý spoďák, projekt se dostává do ufo sféry a já se přesouvám kousek vedle pod další projekt, který jsme už dvakrát zkoušeli s Adamem O. Lehký úvod a pak buď těžce zabrat za bočák a daleko do malé lišty a nebo přes mrdky a těžkou patu. Adam byl blízko přelezu přes mrdky, tento způsob byl pro mě passé a zkoušel jsem zabírat za bočák. Jednou to šlo lépe, jednou hůře a včera až překvapivě dobře. Docela v pohodě plácám okolo lišty, problém je ji udržet. Série pokusů nepřináší ovoce i když pár pokusů bylo nadějných. Jedu do Brna a učit se. Dneska ráno se cítím poměrně dobře, nedá mi to a razím zpět na projekt. Chvilku se zahřeju a s čerstvou sílou po půl hodince posílám. Ještě jdu do jeskyně, kde čistím a zkouším další kotel někde nad 8. Tak zas třeba příště...Yesterday I was off to Brno, and I stopped in the Karst on the way. I have had my eye set on the connection of Automatix 8A+ and Idefix 8A+ in Sloup. Unfortunately, there is still a lot of water and it is only possible to train the connection to Idefix and the steps from Idefix. I move to Secret spot to try Zeta Reticulli SD project. In the first start a bottom rock falls off under my weight, the project gets into UFO sphere and I move a bit under another project which we had already tried twice with Adam O. An easy start and then rather pushing against the side rock and far to a small crimp or over shit and hard heel. Adam was to close to climbing over shit, this method was passé for me, so I tried pushing against the side rock. Once it was better, once worse and yesterday surprisingly good. A series of attempts does not bring any results, although some of them were pretty hopeful. I go to Brno to study. Today morning I'm feeling pretty good, I can't resist and go back to the project. I warm up and with fresh power I send it in half an hour. Then I go to the cave, where I clean and try another tympan over 8. Maybe next time...Žádné komentáře: