středa 2. října 2013

Sloup

Včera jsem mezi prací ve škole vyrazil do Sloupu, taková podmínka tu už nemusí být. Rozlézám se v Alfabetixovy 7C, který po pár nálezech je v kapse.

Diplomová práce v progresu

Dál zkouším H5N1 za 8A. Vzpomínám si jak jsem kdysi spadl z posledních kroků, z kroků za 8-, takže dneska cíl jasný - dolézt to. Pomalu si o krokuju, první dva silový kroky střídá série lišt a technika nohou. Očekávaná podmínka se příliš nedostavuje, asi je na kras už moc zima.Párkrát dolezu do nástupovýho madla 8-, mám ale takový bandasky, že padám. Pak plivnu na prsty, trochu líp chyty drží a konečně dolézám do madla ještě trošku čerstvej, část za 8- si už pohlídám.


Na závěr si ještě zkusím nové 8B od Aočka, ale už není síla navíc "typické" krasové lezení takže se nedaří boulder ani kroknout.


Yesterday between work at school I went to Sloup, such conditions might not occur again. I warm up in Alfabetix 7C and make it after a few starts. 

Then I try H5N1 8A. I remember falling off the last steps, the 8- steps, once so the aim for today is clear – to get to the very end. I plan the steps slowly, the first two power steps are followed by a series of crimps and leg technique. The condition expected is not in place, it is probably too cold for the karst. I make it to the starting jug 8- a few times but keep falling. Then I spit on my fingers, they are a bit more adhesive then and finally I make it to the jug a bit fresh, I’m gonna keep an eye on the part behind 8-. 


In the end I try a new 8B by Aoček but I have no power left and it’s a “typical” karst climbing, so I can’t even plan the steps.

Žádné komentáře: