úterý 13. října 2020

Rocks! 8B+ FA, 9a, 8B+ FA, 8A, 8A

Závody mají na chvilku pauzu, venku je podmínka, takže je čas vyrazit ven! V Krasu mám rozjednaný Nunavut 8C, nechávám dvě malá a jedno velké sluníčko na Holštejně a jedu krokovat. Úvodní crux jde dobře, přicházím na lepší nohu a už si myslím, že budu dávat ostré pokusy, ale přesně v tu chvíli vylomím další chyt v druhé části boulderu a opět vymýšlím co a jak, ve stisku slábnu a ustupuji. Zreviduji super silový projekt uvnitř jeskyňky, poslední krok jde o něco lépe než na jaře a najednou jsem v Topu – konečně! Core 8B+

Také je potřeba zakousnout se do Senzace za 9a na Krkavce - těžšího nástupu Kompletace, kterou jsem nedávno vylezl. První nájezd nevyjde dle představ, je celkem teplo a malá lišta v první části boulderu dává tvrdou stopku. Podruhé je už mnohem lépe, až zima. Každým pokusem dělám méně chyb a dnes třetím vše klapne, zbytek cesty je za odměnu. Mám radost, hranice 9a prolomena!

Krkavka

Do třetice Rudawy. Máme se Štěpánem domluvené stavění ve Wroclawi, takže spojíme příjemné s užitečným a den předem strávíme v Rudawách s Kadejem a Kubou Wrzesieńem. Zahřátí na krásném Mount Bluntu za 7B. Pak úžasná převislá hrana Chalk Norris 8A ze stoje, ze sedu projekt. Zkouším Flash, ale musím dát k dosažení Topu jeden pokus navíc, Štěpán mě napodobuje. Pak ladíme kroky ze sedu, parádní silové lezení, paty a to nejtěžší na závěr – úžasná lajna. Po chvíli pokusuji, ale když nespadnu dole, tak mi pak v posledním kroku dochází síla. Jdeme dál, Štěpán zkouší krásný Problem 8A+/B, ale v mikro lištách se moc necítí. Vracíme se k Chalk Norrisovi a po několika nálezech se mi daří projekt udolat - klasa 8B+! Video bude brzy na YouTube.

Chalk Norris 8B+ FA

Pokračujeme na Napoleona Bonapalce 8A a 8B ze sedu. Startovní chyty varianty ze stoje jsou trochu zavlhlé, několikrát "to střelí" a krev teče, zadaří se mi ale variantu ze stoje vylézt, ze sedu naladím na příště. Posledním boulderem dne je bombastický Big Mac 8A s font výlezem. Únava je už značná, do výlezu se dostávám hned, ale přetlačit obliny je celkem dřina, nakonec asi na 10. pokus topuji. Díky Kadejovi a Kubovi za session!!


Chalk Norris 8B+ FA by bouldershit 
 
 
We have a break from the competitions for now, and the conditions are pretty good, so it's time to go outdoors! I have an unfinished business in Kras – the Nunavut 8C boulder, so I leave my three darlings at Holštejn and go for it. The initial crux goes well, I make up a better move with my foot and I'm starting to think about trying it for real. And at this very moment I break off another hold in the second part of the boulder. I'm getting weak so I drop it for now and check out a cool power project in the cave, the last goes better than in spring and suddenly I'm finally in the top! Core 8B+.

I also need to work on Senzace 9a at Krkavka - it is a harder beginning of Kompletace, which I recently climbed. The first attempt isn't very good, it's quite hot and a small ledge in the first part of the boulder stops me. But then the weather is much better, almost cold. I make less mistakes with every attempt and today, it all works and the rest of the route is a piece of cake. I'm so happy, I finally finished a 9a route!

And then came the trip to Rudawy. Štěpán and me agreed to help with boulder building in Wroclaw, so we decided to spend the day before that in Rudawy with Kadej and Kuba Wrzesień. We climb a nice Mount Blunt 7B boulder as a warm up and then comes an amazing overhanging Chalk Norris edge,
8A from standing and the sit start version as a project. I try Flash but I need one more attempt to get to the top, and same goes for Štěpán. We then try the moves from sitting. It's a cool power climb whose most difficult part comes in the end. It's an amazing line. I start trying the whole boulder but everytime I get through the initial section, I lack power at the end. Štěpán then tries a beautiful Problem 8A+/B boulder but he's not doing very well with the micro ledges. We go back to Chalk Norris and after several attempts I succeed - the grade is 8B+! Video coming soon on YouTube.

We continue to Napoleon Bonapalce 8A (8B from sitting). The first holds of the standing version are quite moist, it slips several times and my fingers enjoy a bit of bleeding, but I climb the standing version and I'll leave the sitting version for my next visit. The last boulder of the day is the awesome Big Mac 8A. I'm already quite tired and though the first section seems easy, it's super hard to get any further. But in the end I finish it anyway, at the tenth attempt or so. Thanks a lot to Kadej and Kuba for the great session!!

Žádné komentáře: