pondělí 21. května 2018

Sloup - 8A, 8A+ Flash, 8B FA

Po sobotní posilce razíme v neděli do Krasu, omrknout novinky od Štěpána a zrevidovat projekt. Po rozlezu jdu na H5N2 za 8A, jeden pád a druhým pokusem jsem nahoře. Přesouvám se pod Výbuch v Halifaxu 8A+, silová jednokrokovka za malý spoďák, bum a je tam Flash!


Výbuch v Halifaxu 8A+ Flash

Posunu se ještě o kousek doprava pod Lamače Dívčích Srdcí za 8A+, taky prubnu Flash, ale mokrý stisk mě sundává k zemi. Pokračuji v práci na Mikrologovi za 8B+, starý boulder od Adama přes nekompromisní zobáček, tak nějak jsem schopen se udržet na skále, ale udělat klíčový krok nejde, špatná lezečka a tady potřebuji tepleji, aby byla ta správná vlhkost, jinak ten krok neudělám. Dále koukám po starém projektu - přelez z H1N1 do H5N2. Párkrát jsme to už zkoušeli, ale bez úspěchu. Tentokrát se mi daří najít schůdnou betu, mocný kříž do špatného stisku, několik pokusů a jsem v H5N2, dolez už je jen třešnička na dortu. Odhadovaná klasa 8B+/C nevychází, spíše je to 8B, ale může to být i víc? 

SARS 8B FA

SARS 8B FA

Na závěr ještě rozklíčuji úvodní kroky v projektu - nález za cca 8A+/B do Síly je Kouzlo za 8B+, celkem tedy 8C? Uvidíme, pěkný projekt na léto...


SARS 8B FA

After hitting the gym on Saturday we set off to Kras to check out the news by Štěpán and revisit the project. After the warm up I go for H5N2 8A, I fall once and then I've got it. So I move to Výbuch v Halifaxu 8A+, a power one-move boulder with a small undercling - and boom, here we go - flash!

I then go to the right, under Lamač Dívčích Srdcí 8A+, I try to flash it, too, but a wet grip sends me to the ground. I continue working on Mikrolog 8B+, an old boulder by Adam. I hold on the rock somehow, but I can't do the crux move - I need different shoes and hotter weather, otherwise I don't think I can do it. Also I check my old project - a climb from H1N1 to H5N2. We've been trying this one before, but all in vain. This time I find a good beta and few attempts later I reach H5N2 and the finish is a piece of cake. I don't think the grade corresponds to the estimated 8B+/C, I'd say it's more of an 8B, but it may be more?

In the end I figure out the initial moves of the project - an 8A+/B start from which you proceed to Síla je Kouzlo 8B+, in total it could be an 8C? Let's see, it looks like a cool summer project...

Žádné komentáře: