neděle 19. března 2017

Repre soustředění - Boulder Contest - závody jsou tu

O víkendu proběhlo reprezentační soustředění boulder repre v pražském BB. V rámci soustředění jsme měli naordinováno zúčastnit se závodu Boulder Contest. V kvalifikaci bylo 30 boulderů na 2 hodiny, které byly rozděleny do tří obtížností. Daří se mi přelézt 9 z 10 nejtěžších, 9 z 10 středních a 6 z 10 nejlehčích, body se rozpočítaly mezi počet přelezců a ve výsledku se počítalo 10 nejvíce bodově ohodnocených, což mi dalo 579 bodů a celkem s náskokem vyhrávám kvaldu.

Výsledky Kvalda

Odpoledne rest a večerní finále svěťákovým stylem v 6 lidech v příjemné komorní atmosféře. Dva technické a dva silové bouldery, daří se mi přelézt 3 z nich na 7 pokusů, největší radost mi dělá třetí technický boulder v kolmáči, v posledním silovém boulderu dolézám třikrát pod top, ale tam je pojistka a Topu vždy udělám jen pápá. Trochu mě rozladí jednička, kde nám je řečeno, že spodní golf se nesmí použít končetinou, ale nakonec se to toleruje a mně po dvou pokusech rozhodčí řekne, že můžu použít loket... Co? Vynáší mi to nejtěsnější vítězství před Chváličem, třetí je Kuba Hlaváček.

Finálová jednička

V neděli začínáme briefingem vedeným T. Binterem a Honzou Zbrankem, rozebíráme videa ze sobotního lezení, doděláme se na technických lahůdkách po strukturách a soustředění zakončuje výhled na Světové poháry 2017. Díky všem za víkend, season has just begun.


At weekend another trainig session of the bouldering representation took place in BB, Prague. As a part of this session we were required to participate in the Boulder Contest competition. The qualification consisted of 30 boulders in 2 hours, the boulders were divided into three categories according to their diffilculty. I successfully climbed 9 of 10 hard boulders, 9 of 10 medium boulders and 6 of 10 easy ones. The points were distributed between all the finishers and 10 boulders with the greatest number of points counted for everyone. I got 579 points and won the qualification with a huge lead.

In the afternoon we rested and the final took place in the evening. It was done in the World Cup style and a intimate atmosphere as only 6 people were in it. There were two technical and two power boulders, and I climbed three of these, with 7 attempts in total. Most happy I am about the third technical boulder in a vertical, in the last power boulder I climb under top three times but that's all  I can do - I can say goodbye to the top. I'm a bit upset about the first boulder as first we are told we cannot touch one of the holds with our limbs but in the end it's tolerated and I'm told after two attempts that I can use my elbow. Like...what? I win very closely, followed by Chválič. Kuba Hlaváček is third.

On Sunday we start the day with a briefing led by T. Binter and Honza Zbranek, we analyse the videos of the Saturday climbing and then we exhaust ourselves with the tricky technical stuff over the structures and the session ends with the vision of all the World Cups taking place in 2017. Thanks to all for the weekend, the season has just begun.

Žádné komentáře: