neděle 30. října 2016

Magical Forest, Magical Boulders, Magical Atmosphere...thats Magic Wood 2016

Magic Wood 2016

Letošní sezóna se odehrávala především na závodech, v září se kolotoč závodů dotočil, s podzimem přišly i nižší teploty, a tak s Kačkou startujeme Sharana a razíme na 8 dní do lesa zaslíbeného boulderistům, našeho oblíbeného Magic Woodu ve Švýcarsku. Dorážíme v sobotu 22.10., je krásně chladno, azuro, kupujeme nového průvodce, potkáváme se s Kozlíkama a razíme do kopce. Po rychlém rozlezu jdu hned do Il Thrill 8B+, které jsem si tu loni rozlezl. Rychlá opakovačka kroků, doladění programu a pátým ostrým pokusem se mně daří přelez. Parádní kompresní boulder!

Il Thrill 8B+

Il Thrill 8B+

V neděli je na řadě Mystic Stylez 8B+. Krokovat se mi to daří celkem rychle, ale levý bicák se tady rychle unaví a dnes se musím vzdát. 

Mystic Stylez 8B+

Vlezu ještě do Darkness Cave projít si kroky In Search Of Time Lost 8C, vše jde jak po másle, ale závěrečný fix ani nekroknu. Dám ještě dva nálezy do Dark Sakaie 8A+, ale pokaždé spadnu z vršku, dnes mám dost. 

Dark Sakai 8A+

V pondělí mám ruce na kaši, a tak hlavně podporuju Kačku v jejích projektech, dává 6A a další rozlézá.

Kačka v 6A

Magiic

Následují dva dny stodvacetiprocentní vlhkosti a deště. V úterý se mi ještě ráno daří vylézt parádní linku Riders on the Storm dříve 8B, dnes spíše lehčí 8A+  velké chyty a těžké přetlačení paty.

Riders on the Storm 8A+

Riders on the Storm 8A+

Ve čtvrtek se počasí umoudří a odpoledne je les tak napůl suchý.

Warm up

Po čeknutí kamenů se rozhodnu pro Mystic Stylez, i když nohy a část chytů jsou pěkně vlhké. Paradoxně ale vlhkost pomůže v cruxovém kroku a ten se zdá být lehčí než za sucha. Po několika pokusech se konečně prokousávám cruxem, ale z vlhké lišty padám, naštvání se mísí s radostí, dneska to půjde. Další kolečko pokusů a opět dávám crux, tentokrát dolézám až do výlezu, dolézt do topu by měla být už jen formalita, ale vlhký výlez mi dává stopku. To néé.... Řádně to naprogramuju a po dalším kolečku pokusů, kdy padám v úvodu, si půjčím od Kačky lezečky a s jejich pomocí posílám. Velká radost - po takovém boji jsou pocity vždy ty nej.

Mystic Stylez 8B+

V pátek se rozlézáme v lehkých, Kačka z první bomby vyleze své druhé 6A.

Kačka a 6A

Pak volím New Base Line 8B+, nádhernou linii podél spárky a malých lišt. Boží kroky, pomalu jimi procházím, ale žádná lehkost v tom není, je to trudné a ne úplně můj šálek kávy. Po zkrokování se rozhodnu pro rest a že v sobotu do toho nalítnu v plné palbě.

New Ba(w)se Line 8B+

Cestou z kopce se ještě stavujeme na Sofa Surferovi 8A/A+, Kozel mi vyzradil program a s trochou překvapení se mi daří Flash.

Sofa Surfer 8A/A+ Flash

V sobotu dopoledne nabíhám do New Base Line, ale dostávám tvrdou ránu a vůbec se mi kroky nedaří dělat alespoň jako včera, vzdávám se. Jako poslední boulder volím prodloužení Riverbeda - From Shallow Waters to Riverbed za 8B/B+, tady se můžu dodělat a spokojeně jet domů. Opakuji si famózní kroky Riverbeda a pak ladím start, asi půl hodiny koumám co a jak a nakonec horko těžko vymýšlím správnou betu (a teď doma zjišťuji, že si úvod trochu opepřím těžší verzí zprava). Počkám si na stín, prvním pokusem padám až v úplném závěru, druhým pokusem jsem nahoře. 

From Shallow Waters to Riverbed 8B/B+

From Shallow Waters to Riverbed 8B/B+

Náš čas v Magicu se naplnil a musíme zpět do roboty, rádi bychom se vrátili brzy zpět. Magic a vlastně celý bouldering ve Švajcu je boží, díky Kačce za podporu a Kozlíkům za zpříjemnění času!This season the majority of time was devoted to competitions but in September these ended and with the lower temperatures Kačka and me started our Sharan and for the next 8 days we set off for one of our favourite bouldering locations - Magic Wood in Switzerland. We arrive on Saturday 22nd October, meet the Kozlíks and equipped with a brand new guide we bought before we go uphill. After a quick warm up I immediately move to Il Thrill 8B+, which I had started last year. After a quick review of the moves and improving the programme I finish at the fifth attempt. A great compression boulder!

On Sunday it's time for Mystic Stylez 8B. I'm done with the single moves soon but it's hard on my left biceps so for today I have to give up. 

I peek in the Darkness Cave to try the moves of In Search Of Time Lost 8C, everything goes smoothly except for the fix in the end which I cannot get over. So I start Dark Sakai 8A+ twice but each time I fall from the top . I'm really done for today. 

On Monday my hands are mashed so I mostly support Kačka in climbing her own projects. She climbs a 6A and starts climbing another. one

The following two days are 120 percent moist and rainy, on Tuesday I succeed in a beautiful line called Riders on the Storm which used to be an 8B but today it's more of an easier 8A+: big holds and a hard heel.

On Thursday the weather improves and in the afternoon the wood is half-dry.

After checking the boulders I decide to go for Mystic Stylez, even though the footholds and most of the holds are rather moist. Surprisingly, the moisture helps me in the crux move, which seems to be easier like this. After several attempts I finally get through the crux but fall from the moist ledge, I mix anger with joy but I feel I can do it today. Another round of attempts, I get over the crux again, and again I fall from the last part, even though climbing to the top should have been just a formality. Oh no... So I adjust the programme and after few falls I borrow Kačka's shoes and I finally send it. I'm so happy - after a struggle like this the joy is always the best.

On Friday we warm up with some easier boulders, Kačka finishes her second 6A at the first attempt. Then I start New Base Line 8B+, a beautiful line along the crack and small ledges. The moves are cool, I slowly get through them but there's no lightness in it - I struggle a lot, it's not my cup of tea, really. After doing all the moves I decide to take a rest and come back on Saturday, giving it all I have.

On our way downhill we stop at Sofa Surfer 8A/A+, Kozel shares his programme with me and, as a bit of a surprise, I flash.

On Saturday morning I run to New Base Line, but my self-confidence is shattered cruelly as I cannot do the moves, not even those I did yesterday, so I give up. 

As my last boulder I choose a prolonged version of Riverbed - From Shallow Waters to Riverbed 8B/B+, where I can exhaust myself completely and go home happily. I do the awesome moves of Riverbed and then I work on the beginning, and after half an hour of intensive thinking I finally make up a right beta (here at home I found out that I made the beginning more difficult for myself by climbing it at the right side). I wait for shadow, at the first attempt I fall from the finish and at the second attempt I'm up. 

Our time here at Magic has passed, we need to get back to work so we need to get home soon. Magic and bouldering in Switzerland in general is amazing, many thanks to Kačka for her support and to Kozlíks for making it a pleasant experience!

Žádné komentáře: