pondělí 21. dubna 2014

Sever

Po páteční oslavě razíme v sobotu odpoledne s Kačkou směr sever, zastávku děláme na Modříně. V plánu je A je to! 8A. Po pár nálezech se mi ozývají záda, při čtvrtečním tréninku jsem lezl s vestou a při jednom z odskoků z vrchu boulderovky ve mně hrklo. každý pokus pár minut vydejchávám, levá pata mně moc nefunguje a tak problém řeším silou, to funguje a jsem nahoře.


A je to! 8A

Dojíždíme na Sněžník za Ostravskou elitou a Kozlem s Terkou.  Druhý den se jde na Sněžník, Kačka se snaží odpytlyt 6Béčkový projekt na Medvědovi, ale závěrečnej krok do hrany ji nepouští. Já jdu ladit Chocking Hazard 8A+. Lezu programem od Jirky Šváchy, asi hoďku to ladím, záda bolej. Po hodince se mi záda celkem uvolní, beru levou lezku od Kačky, aby fungovala pata, dávám ostrý a dolézám do závěrečného náskoku nahranu. Pomalu si to naběhávám až to klapne, těžký A+.


Chocking Hazard 8A+

Potkáváme Nevělajze se Štěpánem, Štěpán mi říká o nově přelezeném dvoukrokovém boulderu s klasou 8A+. V prvním ostrým pokusu urvu klíčovou lištu. Naštěstí nad ní je o něco horší, nejdřív nevím jestli to půjde a nezabalit to. Kačka mě motivuje, ať to ještě zkusím a tak se pomalu přibližuju k výlezové hraně. Pak trochu přesunu nohu a po pár pokusech jsem nahoře. Určitě o něco těžší než to bylo, ale klasu bych viděl tak na 8A+/B (možná jen A+?), nedávno vylezenej jednokrok na Solný Jámě je o kus těžší. Takže lepit se lišta nemusí...


8A+/B

Pak jdeme do sektoru Best Of Direct, Kačka pěkně rychle vyleze Antequera 6A a já Jazz and Blues 8A+. Použil jsem jinou betu než prvopřelezce, beta pro delší lidi, a klasu odhaduju tak na 7C+. Po chvilce zopakuju přelez na video.


Antequera 6A

 Jazz and Blues 7C+

Kačka kousek vedle rozleze První Kroky 6C. Večer máme zpestřený návštěvou policistů, během večeře Nevělajzovi a 205 vykradou auta na parkovišti u Hřebenové Boudy. Svině...

Pondělní ráno se nese až v překvapivě pozitivní náladě. Někteří jdou lézt, jiný zalepují okno u auta. Kačka jde dolézt rest První Kroky, poté co se přežene boulderem většina ostravské bandy, Kačka boulder také dává. Pravda, že klasa asi jinde, ale Kačka zaslouží odměnu.


První Kroky 6C?

Já se rozlezu v Hraně na Hranu 7A+ a Rošťárně 7C. Pak jdeme k Chocking Hazardu, chci si vypinkat SD variantu za 8B. TO se daří celkem rychle, dávám ještě pár nálezů, ale na závěrečný lišty už není power. Po obědě razíme směr Choceň respektive Brno. Až na vybitý okna u aut, super tři dny!After a Friday visit me and Kačka are off to the North, making a stop at Modřín. The plan is A je to! 8A. After a few climbs my back start hurting, during Thursday training I was climbing with a vest and one of the jumps off from the top of the boulder thing, something rattled in me. I have to take a breath after every attempt, my left heel does not really work, so I solve the problem with force, it works and I'm on the top.

We go to Sněžník to join Ostrava elite and Kozel and Terka. The next day we go to Sněžník, I start tuning up Chocking Hazard 8A+. I climb according to Jirka Švácha's program, tuning it up for about an hour, the back hurts. After an hour the back is more relaxed, I take Kačka's climbing shoe from Kačka so that the heel works out, I have some attempts and make it to the final jump to the edge. I keep trying until I succeed, a hard A+.


We meet Nevělajz and Štěpán, Štěpán tells me about a newly climbed two-step boulder 8A+. At the first attempt O broke off the key crimp. Fortunately it's a bit worse above it, at first I don't know if it will work out and if not to drop. Kačka motivates me to keep trying, so I slowly approach the final edge. Then I move my leg a bit and after a few attempts I am on the top. It is definitely somewhat harder than it used to be but I would see the class as 8A+/B (maybe only A+), the recently climbed one-step thing at Solna Jama is harder. So we don't have to glue the crimp...

Then we go to sector Best of Direct, Kačka climbs quickly Antequer 6A and I Jazz and Blues 8A+. I used a different beta than the first climber, a beta for taller people, and estimate the class as 7C+. After a while I repeat the climb for the video. 

Kačka starts off První Kroky 6C. Our evening is spiced up by a visit of the police, during the evening someone robbed the cars of Nevělajz and 205 in the parking by Hřebenová Bouda. Assholes...

The Monday morning is in surprisingly positive mood. Some go climbing, some fix the car's window. Kačka goes for the remainders in První Kroky and makes it. The truth is the class is somewhere else but she deserves a reward. 

I warm up in Hrana na Hranu 7A+ and Rošťárna 7C. Then we go to Chocking Hazard, go for a SD variant 8B. This goes quite fast, I have some more attempts but no power is left for the final crimps. After lunch we are off to Choceň and Brno, respectively. Besides the broken into cars, great three days!

Žádné komentáře: