pondělí 9. prosince 2013

Ranní session ve Sloupu

Do Brna razíme s KAčkou opět autem a opět se zastavujeme po cestě v Krasu na rozdělaný byznys. Rozehřeju se a z první bomby posílám Automatixe 8A+.

Automatix 8A+

Zajímavé bude napojení do Idefixe, pěknej projekt na zimu s klasou 8B+? Ostatní 8B+ka od Adama jsou úlet, takže tam moc světla není. Po Automatixovi se zavěsím do novinky od Adama Tragikomix 8A. Dlouho mi nejde udělat společný klíčový krok s Palmalou, paradoxně za vlhka mi to šlo lépe, logika??, pak jednou spadnu v posledním kroku a posledním pokusem dávám, musíme do Brna. 


Tragikomix 8A


I am off to Brno with Kačka again by car and again on the way we stop by in the Karst for some unfinished business. I warm up and at the first attempt send Automatix 8A+.


The connection into Idefix will be interesting, a nice project for winter with class 8B+? Other 8B+s by Adam are crazy, so there is not much light. After Automatix I hang in the news by Adam Tragikomix 8A. It takes me long to make the step shared with Palmala, paradoxically it was easier when it was warmer, what’s the logic?, then I fall once in the last step and send it, we have to go to Brno

Žádné komentáře: