sobota 7. prosince 2013

Holštejn - Nebe Peklo Direct 8B

Dneska razím vlakem do Blanska, nabírá mě Ondra Nevělík a míříme na Holštejn. Tu je dneska jasný cíl , zkusit si prolézt a dát pár pokusů v Nebe Peklo Direct 8B. Rozlezeme se, ladíme program a pak se dávají pokusy, Ondra dneska jen ze spáry (bez úvodních 5 kroků), já hned celý boulder. Jedná se o spojení 20 krokového 7C a 8 krokového 8A, celkem tedy spíš něco jako 8c+ cesta. Každý pokus mám lepší a lepší a posledním posílám! Letošní 12 8B a výš, super! 

Nebe Peklo Direct 8B - Foto by Ondra Nevělík

Po celý den panovalo oblačno, místy sněžení, teplota kolem 0°C, nádhernej den! Natočili jsme i videjko, tak snad brzy:)

Today I take the train to Blansko, Ondra Nevělík picks me up and we are off to Holštejn. There is a clear goal for today, a few attempts in Nebe Peklo Direct 8B. We warm up, tune the program and then go for attempts, Ondra today only from the joint (without the initial 5 steps), me right away the whole boulder. It is a connection of 20-step 7C and 8-step 8A, in total more like a 8c+ route. My attempts are getting better and better and send the last one! This year's 12th B8 and higher, great!

It was cloudy the whole day, sometimes snow, temperature around 0°C, a beautiful day! We also shot a video, so hopefully it will be here soon :)

Žádné komentáře: