pondělí 20. června 2011

Singing Rock sraz na Boru

Tento víkend jsme strávili na Boru ve společnosti Singing Rock teamu. Hlavním důvodem proč sem všici přijeli byla návštěva nového člena Felipeho Camaraga, který je momentálně na Euro tripu. V sobotu teda něco zopakujeme a ukazujeme Felipemu skoro všechno, co na Boru je. Zopáknem Ádr Fitnes 7B+, Báru 7B+, 5 minut před smrtí 7C+ či Právo Útrpný 8A, který posílám hned zprvní. Kaťa mezitím vyleze rest od minula za 5A a novou 4ku. Já dál zkouším novou věc od Štěpána - Talisman 7B/B+, kterej pošlu na Flash a po chvíli i SD, což je někde okolo 7C+. Jedná se o jeden krok navíc, z malích krys a špatný nohy. Zkouším i super projekt kousek pod Talismanem. Takovej čistej Pure bouldering, dva kroky v převisu, zved z tupých spoďáků do mini lišty a skok na hranu. Přelez se nedaří, klasa určitě minimálně 8A+, spíš 8B! Jo a skoro bych zapoměl, vylezl jsem novinku na pyramidu - Tutanchámona 7C. Start jako Kleopatra Low a doleva převisem nahoru. Navečer nám Felipe poví a ukáže něco o boulderingu v brazílii.


Druhej den se má hlavně něco natočit. Rozlezeme se zase okolo Ádr Fitnesu a jdeme ke Drakovi. Ale než začneme lízt, přijížděj Majzlíci a snima i vydatná přeháňka, škoda káťa zrovna sílila v 6A. Chvilku lezeme King Konga, ale výlezová hrana je totál mokrá. Tak jdeme na Vězení, tady se dá lízt, tak se přidáváme k Lubovi a lezeme a natáčíme Prison Breaka left 7C+, takže tréninkově 4x. Dál natáčíme 5 minut, takže další trénink.To je dneska všechno, takže dom.

 Felipe v Prison Breaku Left - 7C+

 Oja Mázl v 7B

Kačík drtí
V pondělí vstávám v šest, kvůli podmínce na projekt pod Talismanem. Ale už po cestě hodně prší, ale pořád doufám, že se to Boru vyhlo. Nevyhlo. V Náchodě ještě přibírám Tota, vzbudíme kluky, který prej měli náročnej večer s Rumem a jdu omrknout skály. Hrana na projektu je mokrá, takže to nemá moc cenu. Jdu teda k Jevišti, to je suchý. Rozlezu se, Toto s Ole pokusuje Divadelní Představení 7B, a já pak krokuju spojení Divadla Bez Zábradlí a Portálu, dvou 7Céček. Poslední krok lezu levou do madla, což je asi trošku lehčí než pravou. Po zkroknutí to třetím pokusem pošlu, takže další 8A na Boru. Uděláme nějakou fotku, kluci na kameru vyzpovídaj Felipeho a jedeme dom
We spent this weekend with the Singing Rock team. The main reason for everybody coming here was a visit of a new member Felipe Camargo who is currently on his Euro trip. On Saturday we repeat something and show Felipe almost everything that is at Bor. We repat Ádr Fitnes 7B+, Bára 7B+, 5 minut před smrtí 7C+ and Právo útrpný 8A that I send right away. In the meantime, Káťa climbs what was left from the last time, a 5A, and a new 4. I am trying some new stuff from Štěpán - Talisman 7B/B+ that I send on flash and after a while also SD which is somewhere around 7C+. It’s one more step and bad leg steps. I also try a great project under Talisman. Pure bouldering, two steps in an overhang, lift from lows to a mini-crimp and a jump to the edge.  The climover fails, class at least 8A+, rather 8B! And to forget – I climbed a pyramid new: Tutanchamon 7C. Start like Kleopatra Low and to the left up an overhang. In the evening Felipe tells us and shows something about bouldering in Brazil.
The next day something should be shot. We warm up around Ádr fitnes and go to Drak. But before we start climbing, Mázl family come and along with them heavy rain; Káťa was just trying on a 6A. We are climbing King Kong for a while but the edge is completely moist. We go on to Vězení, it’s possible to climb there, so we join Luba and climb and shoot Prison break left 7C+ four times. Then we shoot 5 more minutes, so another training. And that’s it for today, now home.
On Monday I get up at six because of the condition for a project under Talisman. It’s raining a lot on the way but I still hope it won’t be raining at Bor. It is. I take on Toto in Náchod, we wake up boys that had a demanding evening with rum and I go to have a look at the rocks. The edge on the project is moist, so there is no point. I go to Jeviště, it’s dry. I warm up, Toto and Ole have some attempts on Divadelní představení 7B and I'm making up steps for the connection of Divadlo bez zábradlí and Portál, two 7Cs. During the last step, I put my left hand in the jug which is a bit easier that the right one. I make it at the third attempt, so another 8A at Bor. We take some pictures, the boys interview Felipe in front of the camera and we go home.

Žádné komentáře: