pondělí 5. října 2015

Rychlebské Hory

Včera jsme strávli pěkný den zkoušením projektů a nejtěžších boulderů v Rychlebských Horách, průvodce nám dělal místňák Asu a dojel i Štěpán, Ondra Nevělík a Ostrava. Začínáme na Zelené Hoře, kde se rozlézáme v Korwinatorovi, původně 8A, ale shodujeme se spíše na 7C+. Pokračujeme lištovým projektem pár metrů vedle a se Štěpánem po chvilce ladění přelézáme - Atomový Kryt 8A. Přelézáme ještě campusový projekt Bad Pig za 7C+

Štěpán v Bad Pig 7C+

Dál se přesouváme na Žulový vrch k Hadovi, tady zkoušíme Geroje za 7C, výška výhodou, cožukazuje Ondra Nevělík. Já se chvíli v oblinách trápím, ale užvejkám je.

Geroj 7C by Štěpán Uhlíř

Dál jdou kluci na místní klasiku Synové Velké Medvědice a dál zkoušíme Mantle, Mantle 7C od Honzy Zbranka. Na obliyn koukáme jak puci a nejsme schopni ničeho. Brzy balíme a přesouváme se na Sokolí Vrch, tady čeká parádní medvědice Vyprášený Kožich, který loni přelezl Adam Ondra ze stoje a dal tomu 7B. Přestalo foukat a je to v oblinách znám, rozluštit variantu ze stoje se daří pouze mně a po další asi půl hodince ladění přidávám i SD variantu za cca 8A+. Trochu škoda materiálu, který tady není tak betonový, ale pohyby jsou parádní.

Vyprášený Kožich SD 8A+

Následuje scénka s hledáním klíčů od auta, které se naštěstí najdou. Zajdeme ještě omrknout místní projekt alá Duel a daří se přelézt pěkná převislá hranka Zběsilé Snění za asi 7C

Vyprášený Kožich 8A+
We spent yesterday trying projects and the most difficult boulders in Rychlebské hory, guided by Asu and joined by Štěpán, Ondra Nevělík and Ostrava. We start off at Zelená Hora, where we warm up in Korwinator, originally 8A but we agree rather on 7C+. We continue with a crimps project a few metres away, and me and Štěpán make after some fine tuning - Atomový Kryt 8A. We also climb a campus project Bad Pig 7C+

Then we move on to Žulový vrch to Had, we try Geroj 7C. It's an advantage to be tall, which Ondra shows. I struggle on the curves but make it in the end. 

Afterwards, the guys are up to the local classics Synové Velké Medvědice, and we try Mantle, Mantle 7C by Honza Zbranek. We aren't capable of anything. We pack up soon and move to Sokolí Vrch, where Vyprášený kožich is awaiting us. Adam Ondra, who climbed with from high start last year, classified it as 7B. The wind stopped, which is perceptible. I am the only one to make out the high start variant, and after another half an hour of fine tuning I also add a SD variant approx. 8A+. Too bad hte material here is not concrete-like, but the moves are great.

This is followed by a short scene with looking for car keys but fortunately we find them. We also have a look at a local project Duel-style and manage to climb an overhaning edge Zběsilé Snění approx. 7C

Žádné komentáře: