pátek 16. srpna 2013

Solna Jama 4 - Nejtrudnější projekt

V plánu nejdřív Bor, ale ten přesouváme na neděli a dnes s Kačkou razíme na Solnou Jámu, je tam nedokončený byznys. Rozlézám se v Levé Choragievce 7B, pak si zopakuju jednotlivé sekce v projektu a dávám pokusy. V prvním se cítím krásně, dolézám do díry a ani dlouho neodpočívám a hned chci lézt dál, Hydra mě však hned zastaví. Druhý pokus je podobný, ve třetím jsem pro jistotu v díře dlouho a konečně to vychází. Jedná se o nejtěžší kombinaci na Solné Jámě s názvem Luk Hydra a s klasou asi 8A+/B, ale už ani nevím, čím déle lezu v Solné, tím mám vše více zautomatizované a tím lehčeji se leze.

Luk Hydra 8A+/B

Mezi mými pokusy se Kačka postupně prokousává 6A v pravé části jeskyně a poté, co já vylezu svůj projekt, krásně posílá .

Káča a 6A

Dále ještě přidám trochu vynucenou kombinaci od Jerdzeje Pudzillu 8A a přidávám další kombinaci Lewou Choragievku Extension za 7C.
Solna Jama 4 - The glomiest project

Bor was the first thing on the plan but we put it off to Sunday and went to Solná Jáma instead. Kačka and I had some unfinished business there. Warming up at Levá Choragievka (7B) and repeating some new sections in the project. The first attempt felt good - I went up to the hole, rested a bit and immediately wanted to go on but Hydra stopped me. The second one was very similar. At the third one, I stayed ion the hole s little longer and it paid off. This is the most difficult combination at Solná Jáma called Luk Hydra (class 8A+/B). I don't think about that any more, though - the longer I am there, the more automated my moves are and it is easier to climb.

Meanwhile, Kačka was struggling with a 6A in the right part of the cave and sent it right after I finished my project.

Moreover, I added a little "enforced" combination made by Jerdzej: Pudzilla (8A) as well as another variant - Lewa Choriagevka Extension (7C).

Žádné komentáře: