neděle 16. června 2013

Bor

Ve čtvrtek dávám poslední zkoušku, v pátek s Kačkou stěhujeme věci z Brna a v sobotu už razíme na Bor. Naposledy jsme tu byli v zimě, takže natěšení jsme moc. Nejprve se stavujeme na Běhu na Sto metrů za 6B, Kačce asi hodinku trvá než všechno klapne a já mezitím čistím a přelézám nový boulder na Holywoodu. Jedná se o nález ze sedu do Doktora House v jeho levé části. Dva silový kroky a pak vypečenej výlez house, Dr. Dolittle klasa asi lehké 7C.

Kača a Běh na 100m 6B


Dál jdeme na Monstrum, tady už je Ondra Nevělík a spolu zkoušíme Zlatýho Draka, já však zkouším za cruxem odlézt doprava. Cítím se silně a hned druhým pokusem dávám crux Draka, nicméně crux v projektu odolává a necítím v tom moc nadějí. Zabalíme to a jdeme dál do kopce ke Včelce. Kačka zkusí Pana Včelku za 6A+, ale je v tom krátká. Já si dolezu rest Feromona za 7C, žádná procházka. 
Feromon 7C
Dál jdeme ještě kousek dál do kopce, kde alespoň trošku čistím ufo projekt.
Projekt

Dalším cílem jsou pokusy v Kouzelný Flétně, hustý jednokrokovce od Jirky Šváchy za 8B. Oproti minulým létům se mi konečně daří dolítávat do okolí dírky, ale udržet jí? Čistá nula.


Kouzelná Flétna 8B

Na závěr dne se ještě s Kačkou stavíme na Opičích Horách za 6A+. Večer trávíme u ohně s bandou ostraváků, vrchlabáků.

Druhý den stojíme okolo 9 ranní opět pod Opičíma Horama. Kačka se hecne a vyběhne to.

Káča a Opičí Hory 6A+

 Já si skočím vylézt Dioramu za 7A+ a ještě dám pár pokusů v Kouzelný Flétně, ale oproti včerejšku se nic nemění. Dál jdeme na projekt nad Pixiebobem, krásná převislá hrana. Opět v tom je dobrý progres, konečně už chytám hranu, ale buď je třeba tření a nebo dosáhnout ještě kousek za hranu, kde je alespoň malá vlnka, která pomůže. Mám radost, progres se počítá a pro mě dobrej cíl na příští výjezdy. Na závěr se stavujeme na Monstru, kde se kačka zavěsí do děr, já si dám pár shybů na jedný ruce a jedeme dom. Krásnej víkend!!

ProjektBor

I passed my last exam on Thursday. The next day, Kačka and I were moving stuff from Brno and on Saturday, we were free to go to Bor. Last time we were there, it was winter. That's why we were quite excited this time. Our first thing was Běh na sto metrů (6B) which took about an hour for Kačka to complete. Meanwhile, I was climbing up a new boulder at Hollywood. It was a variant of Doktor House (its left part, that is). Two strong moves and then a cunning ascend -- now known as Dr. Dolittle (lighter 7C).

Then we moved to Monstrum where Ondra Nevělík was awaiting us. Together, we were trying Zlatý drak. I felt strong and did crux version of Drak right at my 2nd attempt. The crux was resisting, though. We gave up at went on uphill towards Včelka. Kačka tried Pan Včelka (6C+) but it was too much for ther. I finished Feromon (7C) which was not exactly a piece of cake either.

Again, going uphill, I tried to clean an ufo project.

Another item to tick off were some experiments in Kouzelná flétna - quite hard single moves by Jirka Švácha (8B). Unlike in the previous years, I finally managed to leap far enough to the hole -- but still couldn't hold myself there at all. Nill.

At the end of the day, Kačka and I visited Opičí hory (6A+). We spent the evening by the fire with a bunch of Ostrava guys.

The next morning at 9 o'clock, we found ourselves again standing under Opičí hory. Psyched up, Kačka climbed it all up.

I did Diorama (7A+) and a few more attempts at Kouzelná flétna (still no change since the day before). Then we did a project with an overhanging edge near to Pixiebob. Again no good progress at all -- when I finally caught the edge, either the friction or a tiny little bit behind the edge was missing. At last there was a small wave which did help me. Pleased with the outcome, I found my next aim for following visits. Finally, we visited Monstrum where Kačka tried to hang from the holes. I did a couple of one-arm pull-ups and let's go home! What a great weekend!

Žádné komentáře: