neděle 14. října 2012

MČR v obtížnosti Brno - 1.místo

S lanem jsem nelezl ani nepamatuju, ale MČR kousek od baráku tak proč ne? Účast není velká, škoda, že na to hodně lidí hází bobek, ale takovej už je trend a pokud se závody někam neposunou tak to lepší nebude.  Nicméně i když už asi tři roky jen bouldruju tak nějaká vytrvalost tam pořád je, a jak se říká ve formulích, vyhrál sem stylem start-cíl, od kvalifikace do finále. Finálová cesta klasicky v šedivým profilu s bouldrem v kolmici a pak vytrvalost celým stropem. Podařilo se mi dolézt dva chyty pod top a můžu se tak pyšnit titulem Mistra Čr! Nutno podotknout že Adam Ondra lítá někde po světě, a kdyby závodil tak bych se titulem asi nepyšnil...Ale je to tam!
1st place at the National Championship in Brno
I can't remember last time I climbed with a rope but the Championship was just round the corner, so why not? The turnout was not great -- what a pity so many folks don't give a damn about it -- but such is the trend and if there isn't any progress with the competitions really soon, it won't get better. Nevertheless, despite I have been just bouldering in the course of the last three years, I still have some sort of endurance. As they say in car racing, I won start-to finish style -- from the qualifications to the finals. The final way was a classic -- a grey profile with a vertical boulder and then an endurance phase through the ceiling. I managed to climb up just two catches under the top so I may take pride in being the National Champion! It should be noted that Adam Ondra is flying somewhere around the world. Had he been present, I probably couldn't enjoy the title right now... But it's there!

Žádné komentáře: